Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn:
 
- Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các loại trang thiết bị an ninh, thiết bị viễn thông, thiết bị hàng hải, thiết bị cứu hộ cứu nạn, PCCC, thiết bị công nghiệp với chất lượng cao và công nghệ tiên tiến.
- Tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát huy toàn diện năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp và thành công cho đội ngũ.
 
Sứ mệnh:
 
- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng và thuận tiện.
- Đóng góp vào sự phát triển của nền khoa học – công nghệ, thị trường xây dựng và công nghiệp Việt Nam và góp phần vào sự phát triển thịnh vượng chung của đất nước.
- Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, tối ưu giá trị và mang lại lợi ích thỏa đáng cho đối tác, cổ đông.
Các bài viết liên quan