VCCI tăng cường bảo vệ, hỗ trợ DN - nhiều cơ hội mới mở ra với Hà Anh

Trong năm 2018, VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, triển khai các chương trình, dự án về đào tạo doanh nghiệp, doanh nhân. Những dự án này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Một trong số đó phải kể đến đề án đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương, các dự án, đề án trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp nông thôn, du lịch, ứng dụng đổi mới công nghệ…Bên cạnh đó, VCCI cũng triển khai nhiều chương trình phát triển hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp trong toàn quốc. Những chương trình này sẽ góp phần hỗ trợ và tạo liên kết cũng như nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp.

Song song với đó, VCCI cũng xây dựng và tăng cường cơ chế đối thoại, tiếng nói đại diện của VCCI đối với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các diễn đàn như Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam, Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp, các Diễn đàn doanh nghiệp và Hội đồng kinh doanh giữa Việt Nam với các thị trường trọng điểm. Đồng thời, VCCI cũng chú trọng việc cung cấp thông tin, tư vấn về các hiệp định thương mại tự do sắp tới được ký kết và tăng cường thúc đẩy các hoạt động hội nhập khác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực như WTO, ASEAN, CACCI, GMS, ACMECS, PECC....

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, VCCI sẽ tiếp tục triển khai các dự án thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh cũng như dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Với sự chính sách tăng cường hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp của VCCI, Hà Anh JSC có thêm nhiều cơ hội liên kết, hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác trong và ngoài nước, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời gian tới.
(Tổng hợp)