Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - mục tiêu quan trọng của Hà Anh JSC

 Yếu tố văn hoá luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Nó là giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi của mỗi thành viên trong tổ chức. Hà Anh JSC luôn chú trọng đến văn hóa doanh nghiệp, coi văn hóa doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi để xây dựng và phát triển công ty bền vững.

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng. Con người và văn hóa là tài sản lớn nhất của mỗi doanh nghiệp. Sự gắn bó, đồng hành của mỗi nhân viên là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Trong suốt 14 năm hoạt động, Hà Anh JSC liên tục bồi đắp các giá trị văn hóa doanh nghiệp, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng rất gần gũi, giúp lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty xây dựng mối quan hệ thân thiết, khăng khít. Mỗi nhân viên là một thành viên của đại gia đình Hà Anh JSC. Hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, mà một trong những điều cốt lõi là tinh thần doanh nghiệp, Hà Anh JSC thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ như: Ngày hội Hà Anh, team building, nghỉ mát… để gắn kết các thành viên, tăng cường tính tập thể, tình đoàn kết trong doanh nghiệp.

Nhờ sự nỗ lực đóng góp, gắn kết yêu thương của các thành viên, Hà Anh JSC đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ để đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.Ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên Hà Anh JSC 

Ngày hội Hà Anh - Kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty
Liên hoan Tổng kết cuối năm tại Hà Anh JSC
Kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Công ty